053-5387251
0

Desinfectie CMT Spray-Away alcohol 500ml

Bestelnummer: 1419364 op voorraad: 12

Verpakt per: Omdoos Prijs per: Fles/500 Milliliter

€ 9,50 (excl. BTW)
Logo
Icon
Specificaties
Productnummer: 1419364
Merk: CMT
Voorraad: 12
Verpakt per: Omdoos / 12
Prijs per: Fles/500 Milliliter
Kleuren: Wit
Kleur: Wit
Omschrijving

Gebruik biociden veilig.

Lees voor gebruik eerst het etiket en de productinformatie.

CMT Spray-Away Disinfection Alcohol is een oppervlakte desinfectievloeistof op basis van 80% ethylalcohol van zeer zuivere kwaliteit en is speciaal ontwikkeld en getest voor eenvoudige, snelle en effectieve desinfectie.

CMT Spray Away Disinfection Alcohol is toepasbaar voor het desinfecteren van kleine oppervlakten, voorwerpen en werkbladen.

CMT Spray Away Disinfection Alcohol laat geen residu achter, is biologisch afbreekbaar, niet toxisch, niet allergeen en niet agressief.

Daarnaast bevat CMT Spray-Away Disinfection Alcohol geen geur- en kleurstoffen.

CMT Spray-Away Disinfection Alcohol is toegestaan door het CTGB onder toelatingsnummer 14026N voor het gebruik als middel ter bestrijding van bacteriën (exclusief bacteriesporen en mycrobacteriën), gisten en schimmels op kleine harde oppervlakten materialen (tot ca. 0,5 m2) in grootkeukens en overige instellingen in de voedingsmiddelensector; wellness sector; laboratoria; cleanrooms.

Losse verstuiver zie Quantore artikel 1406955.

Gevarenaanduidingen:

H225, cat. 2: Licht ontvlambare vloeistof en damp.

H319, cat. 2: Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

H336, cat. 3: Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.

P210: Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.

P280: Draag beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming/gehoorbescherming.

P337+P313: Bij aanhoudende oogirritatie: Een arts raadplegen.

Gerelateerde producten